Bestyrelse

 

Bestyrelse 2017 og prioritetsliste i tilfælde af problemer.

Mail:

1. Formand René Andersen tlf. 2541 4105 rene@Koudal.org

3. Kasserer Michael Michaelsen tlf. 4656 3909 kasserer@reerslevvand.dk

2. Bestyrelsesmedlem Svend Nielsen Fratrådt d. 22-01-2018

4. Bestyrelsesmedlem Torben R. Nielsen tlf. 4656 1981 torben.rosborg@mail.dk

5. Bestyrelsesmedlem Lars Ole Hansen tlf. 4017 2192 loh.hansen@gmail.com

 

6. Suppleant Johan Galster Fratrådt d. 29-01-2018

7. Suppleant Jesper Petersen Fratrådt d. 22-01-2018

 

Bilagskontrolant Niels Willumsen tlf. 2293 4096

Bilagskontrolant Nils Ohm Rasmussen tlf. 4656 4089

Bilagskontrolantsuppleant Helle Leegaard 4656 4118

Hvis der sker ledningsbrud, og vandværket bliver nødt til at lukke for vandet, vil der være mulighed for at hente vand fra en vandhane på vandværket.