Bestyrelse


Bestyrelse 2019 og prioritetsliste i tilfælde af problemer.

Mail:

Bestyrelsen                                                                                        kontakt@reerslevvand.dk

1.   Formand René Andersen tlf. 2541 4105                                                        rene@Koudal.org

2.   Næstformand  Torben R. Nielsen tlf. 4656 1981                           torben.rosborg@mail.dk

3.   Kasserer Michael Michaelsen tlf. 4656 3909                              kasserer@reerslevvand.dk

4.   Bestyrelsesmedlem Morten Seierøe Pedersen tlf. 6070 1986     morten@seieroebyg.dk

5.   Bestyrelsesmedlem  Anni Kær Pedersen  tlf. 2215 8678       annikpedersen@gmail.comI tilfældet af at der ikke er tryk på vandet, kan det skyldes, at der ikke er strøm i byen og når strømmen kommer igen kommer vandet også igen.

Hvis der sker ledningsbrud, og vandværket bliver nødt til at lukke for vandet, vil der være mulighed for at hente vand fra en vandhane på vandværket.

6.   Suppleant   Nils Ohm Rasmussen         tlf. 4027 5498

7.   Suppleant  Vakant


Bilagskontrolant  Niels Willumsen tlf. 2293 4096

Bilagskontrolant  Sarah Bech  mail: sarahbech@msn.com

Bilagskontrolantsuppleant   Helle Leegaard 4656 4118