Bestyrelse

 

Bestyrelse 2018 og prioritetsliste i tilfælde af problemer.

Mail:

1. Formand René Andersen tlf. 2541 4105 rene@Koudal.org

2. Næstformand Torben R. Nielsen tlf. 4656 1981 torben.rosborg@mail.dk

3. Kasserer Michael Michaelsen tlf. 4656 3909 kasserer@reerslevvand.dk

4. Bestyrelsesmedlem Lars Ole Hansen tlf. 4017 2192 loh.hansen@gmail.com

5. Bestyrelsesmedlem Anni Kær Pedersen tlf. 22 15 86 78 annikpedersen@gmail.com

 

 

I tilfældet af at der ikke er tryk på vandet, kan det skyldes, at der ikke er strøm i byen og når strømmen kommer igen kommer vandet også igen.

Hvis der sker ledningsbrud, og vandværket bliver nødt til at lukke for vandet, vil der være mulighed for at hente vand fra en vandhane på vandværket.

6. Suppleant Morten Seierøe Pedersen tlf. 60 70 19 86

7. Suppleant Torben Lundager tlf. 53 50 04 00

 

Bilagskontrolant Niels Willumsen tlf. 2293 4096

Bilagskontrolant Nils Ohm Rasmussen tlf. 4656 4089

Bilagskontrolantsuppleant Helle Leegaard 4656 4118