Bestyrelse


Bestyrelsen 2023/2024 og prioritetsliste i tilfælde af problemer.

Navn

Telefon

Mail

Alle


kontakt@reerslevvand.dk

Formand Rene Andersen

25 41 41 05

Næstformand Anders Lund

29 17 42 99

Kasserer Thomas Radtleff

60 58 14 41

kasserer@reerslevvand.dk

Bestyrelsesmedlem Ellen Fehring

20 10 51 80

Bestyrelsesmedlem Jan Feveile

20 93 97 42

Suppleant Peter Michelsen

61 79 15 93

Suppleant Lars Wenstrup

25 58 29 39

Billagskontrollant Ulla Haning Pedersen

61 70 88 06


Bilagskontrollant Peter Michelsen

61 79 15 93

Bilagskontrollantsuppleant Lars Widen

23 21 60 25


I tilfældet af at der ikke er tryk på vandet, kan det skyldes, at der ikke er strøm i byen og når strømmen kommer igen kommer vandet også igen.


Hvis der sker ledningsbrud, og vandværket bliver nødt til at lukke for vandet, vil der være mulighed for at hente vand fra en vandhane på vandværket.