Bestyrelse


Bestyrelse 2020/2021 og prioritetsliste i tilfælde af problemer.

Mail:

Alle  i bestyrelsen                                                                              kontakt@reerslevvand.dk


1.   Formand René Andersen tlf. 2541 4105                                                        rene@Koudal.org

2.   Kasserer Morten Seierøe Pedersen tlf. 6070 1986                    kasserer@reerslevvand.dk

3.   Næstformand  Torben R. Nielsen tlf. 4656 1981                           torben.rosborg@mail.dk

4.   Bestyrelsesmedlem   Anders Lund  tlf. 29174299                   anderslund83@hotmail.com

5.   Vakant

I tilfældet af at der ikke er tryk på vandet, kan det skyldes, at der ikke er strøm i byen og når strømmen kommer igen kommer vandet også igen.

Hvis der sker ledningsbrud, og vandværket bliver nødt til at lukke for vandet, vil der være mulighed for at hente vand fra en vandhane på vandværket.

6.   Suppleant  Vakant

7.   Suppleant  Vakant


Bilagskontrolant  Niels Willumsen tlf. 2293 4096

Bilagskontrolant  Sarah Bech  mail: sarahbech@msn.com

Bilagskontrolantsuppleant   Helle Leegaard 4656 4118