Generalforsamling 2023

Generalforsamling d. 30. marts 2023

kl.18:00-20.00 i Reerslev forsamlingshus

 

Husk tilmelding til spisning inden d. 23 marts 2023 til Thomas Radtleff tlf. 6058 1441 el. mail: kontakt@reerslevvand.dk


Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af 2 stemmetællere.
 2. Valg af dirigent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 5. Budget og takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På valg er: Anders Lund og Rene Koudal
  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af 2 bilagskontrollanter og en suppleant.
 9. Eventuelt.

 

Spisning foregår efter generalforsamlingen

 

Forslag til ordinær generalforsamling skal afgives til bestyrelsens mail: kontakt@reerslevvand.dk senest d. 22. marts 2023.


Dokumenter:

Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Årsrapport 2022